Czym jest i jak czytać skalę Norton?

Odleżyny to formy uszkodzenia ciała, mające stałą styczność z powierzchnią łóżka, które przyjmują postać od łagodnych rumieni i zaczerwienienia skóry po wrzodziejące rany i martwicę tkanki. Aby zapobiec powstawaniu odleżyn, należy stosować materace przeciwodleżynowe i właściwą profilaktykę odleżynową.

Czym jest skala Norton?

Służy ona określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia odleżyn u osoby przewlekle lub trwale leżącej, albo znajdującej się długo w jednej pozycji. Ma ona najczęściej formę tabeli, składającej się z pięciu czynników ryzyka, które są oceniane na czterostopniowej skali.

  1. Stan fizyczny: dobry (4 pkt), dość dobry (3 pkt), średni (2 pkt), bardzo ciężki (1 pkt).
  2. Stan świadomości: pełna (4 pkt), apatia (3 pkt), zaburzona (2 pkt), stupor lub śpiączka (1 pkt).
  3. Mobilność i zdolność do poruszania się: chód samodzielny (4 pkt), wymaga pomocy drugiej osoby (3 pkt), siedzi lub porusza się na wózku (2 pkt), brak jakiejkolwiek mobilności, leży w łóżku (1 pkt).
  4. Stopień samodzielności przy zmianie pozycji ciała: pełna (4 pkt), lekko ograniczona (3 pkt), bardzo ograniczona (2 pkt), całkowita niesprawność (1 pkt).
  5. Czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej: pełna kontrola nad zwieraczami (4 pkt), sporadyczne moczenie się (3pkt), częste moczenie się (2 pkt), brak kontroli nad cewką moczową i zwieraczem odbytu (1 pkt).

Posługując się skalą, ocenia się stan pacjenta w każdym z tych obszarów i zlicza się uzyskaną punktację.

Jak odczytywać skalę Norton?

Maksymalny wynik, jaki można uzyskać to 20 punktów, które informują o braku ryzyka rozwoju odleżyn w danym momencie. Za wartość graniczną, poniżej której zwiększa się ryzyko rozwoju odleżyn, uważa się 14 punktów. Im mniejsza wartość, tym większe ryzyko odleżyn i konieczność zastosowania profilaktyki odleżynowej.

Partnerzy handlowi

logo active salon

logo balian reh

logo gtm